İnsan sureti ana sayfa

B Sistemi

 

Bismillâhirrahmânirrahîm,

K.K. 2/37. Ayet:

Derken, Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı.
Rabbi de Onu affeyledi.
Çünkü O, Tevvab ve Rahimdir.

Kurân'ı Kerim'le ilk tanıştığımızda B,S,M (Be,Sin,Mim) kelimeleri ile karşılaşırız. Kuran'ın bazı Sureleri içeriği bilinmeyen yalın kelimeler ile başlar. Bu kelimelerin de ilki "B,S,M" harfleridir. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ile ilgilidir. BSM in devamında Cenabı Allah'ın 3 adet İsmi gelmektedir.

Onlarda;

ALLAH, ERRAHMAN ve ERRAHÎM'dir.

Cenabı Allah'ın " ALLAH" İsmi özel ismi olup, hiç bir şeye atfedilemez.

KUR'AN DİZGİSİNDE "B" SİSTEMİ

Kur'an, Kitap Dizgisi ve eylem, yani nüzul başlangıcı olarak iki Sure ile başlar. Her ikisini de BSM Kelimeleri başlatır.

1. Sure Fatiha Bismillahirrahmanirrahim'in "B" si ile başlar.

(Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem, Bismillâhirrahmânirrahîm'i Fatiha'nın ilk Ayeti ile birleştirerek okumamızı tavsiye etmektedir.)

Nüzulde 96. Surenin ilk Ayetinde "B" Kelimesi "I=Elif" ilavesi "BI" alarak başlar.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

K.K. 96/1. Ayet:

Oku! Bismi Rabbin Yaratan'dır.

Delil:

"B" nin oluşturduğu sayısal değerleri, yine oluşturdukları Ayetler ile çarpalım.

a) B=2

Bismillâhirrahmânirrahîm = 786

2 x 786 = 1572

b) BI=3

Oku! BismiRabbin Yaratandır. = 2098

3 x 2098 = 6294

Çıkan sonuçların toplamı (1572+6294 = 7866)

İşlemin özeti:

( B=2 x 786)+ (BI=3 x 2098) = 7866

 

Bismillahirrahmanirrahim'in 786 rakamının benzeri ve türevi olarak gelişir.

7866, Sayısalı aynı zamanda kelime adeti olan 19'un çarpanıdır.

18 x 19 x 23 = 7866

Sayfa Başı